Tag :

زنان کاندیدای انتخابات

  • گپ و گفت مردانه درباره نامزدی زنان گپ و گفت مردانه درباره نامزدی زنان

    طلا با اعلام این موضوع که منع قانونی برای حضور حداکثری زنان در مجلس وجود ندارد می گوید: بر اساس قانون هیچ محدودیتی برای حضور حداکثری زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و از سویی دیگر، زنان نخبه نیز در کشور کم نیستند.