Tag :

نسل جوان

  • سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر با مبانی اعتقادی ما تناقض دارد سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر با مبانی اعتقادی ما تناقض دارد

    پویایی، خلاقیت و رشد استعدادهای کشور در نسل جوان وجود دارد و محافظت از مرزها و پیشرفت کارخانه ها و صنعت نیز نیازمند نیروی جوان است در حالیکه در سال های گذشته کشور را از چنین نعمت رایگانی محروم کرده ایم و کار درستی نبود.

  • ۲۴ میلیون نفر گم شده‌اند! ۲۴ میلیون نفر گم شده‌اند!

    ۲۴ میلیون نفر گم شده‌اند، آنها آنقدر به دنبال شغل، ازدواج و مسکن می‌گردند که انگار فراموش می‌شوند. از جوانان ایرانی حرف می‌زنیم؛ افرادی که هرچند ۵/۳۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما برای حل مشکلاتشان اراده‌ای نیست.