Tag :

شرکت راه آهن

  • مشکلات اهالی لب خط زیر سایه نگاه سلیقه‌ای مسئولان مشکلات اهالی لب خط زیر سایه نگاه سلیقه‌ای مسئولان

    گویا قرار نیست ماجرای ۱۲۰۰متر خطوط ریلی باقیمانده روی زمین در محله خلیج‌فارس شمالی تهران پایان یابد؛ چراکه نهادهای مسئول با وجود وعده و وعیدهای داده شده، سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد، قطار مسئولیت را از روی ریل خود خارج کرده و به روی ریل نهاد دیگری ببرند.